roverki.pl
Użytkownik:
Hasło:

Ogrzewanie postojowe w ROVERku 75 CDT/CDTi Drukuj
środa, 14 lutego 2007 13:35

Opracowanie to pokazuje jak w prosty sposób rozszerzyć funkcjonalność webasto automatycznego instalowanego standardowo w każdej 75-ce z silnikiem diesla o tzw. ogrzewanie postojowe.

Wykaz potrzebnych elementów

 1. Samochód Rover 75 CDT/CDTi z automatyczną klimatyzacją
 2. Układ sterujący
 3. Dwa przekaźniki 12V (zawierające styki przełączne, prąd max. 10A lub większy)
 4. Cztery diody prostownicze: prąd max. 1A lub większy (np. 1N4007, 1N5408)
 5. Przewód jednożyłowy 0,75 mm2 (ok. 3 metrów)
 6. Lutownica, taśma izolacyjna, cęgi boczne, zestaw wkrętaków

Układa sterujący to jedno z dwóch urządzeń: centralka zdalnego sterowania lub programator czasowy, zależnie od wymaganej funkcjonalności. Urządzenia mogą być dowolnych producentów - jedyne warunki jakie muszą spełniać to:

a) posiadanie wyjścia przekaźnikowego
b) napięcie zasilania 12V.

Przykładowe centralki zdalnego sterowania: ONESTERplus, TWOSTERplus firmy Starmach.

Montaż
Układ sterujący montujemy w kabinie samochodu. Jeżeli podłączamy centralkę zdalnego sterowania - można ją umieścić bezpośrednio za panelem klimatyzacji, w przypadku instalacji programatora czasowego - np. w podłokietniku. W kabinie montujemy też przekaźnik nr 1 (w pobliżu układu sterowania). Przekaźnik nr 2 najlepiej zamontować w komorze silnika w okolicy webasto (np. w skrzynce akumulatora), wtedy przez ścianę grodziową trzeba będzie przeprowadzić tylko jeden przewód. Przekaźniki najlepiej zamontować na podstawkach, co ułatwi ich wymianę w przypadku ewentualnego uszkodzenia.

Połączenia
Wszystkie połączenia należy wykonywać po odłączeniu akumulatora (obu biegunów) od instalacji elektrycznej samochodu! Połączenia nie wymagające przecinania oryginalnych przewodów najlepiej wykonać "zeskrobując" fragment izolacji z takiego przewodu i dolutowując nowy przewód. Po wykonaniu połączeń należy je bardzo dokładnie zaizolować.

Połączenia: Moduł klimatyzacji automatycznej
Moduł klimatyzacji automatycznej podłączony jest do instalacji elektrycznej samochodu za pomocą dwóch złączy (czarnego i białego). Wszystkie połączenia będą wykonywane przy złączu białym (8-pinów).
Połączenia należy wykonać według schematu:

schemat1

 1. Wykonujemy połączenie "A" do przewodu "purpurowo-zielonego" (pin 1 białego złącza)
 2. Wykonujemy połączenie "D" do przewodu "czarnego" (pin 4)
 3. Przecinamy przewody "zielono-biały" (pin 3) i "biało-pomarańczowy" (pin 2)
 4. Wykonujemy połączenia "B" i "C" odpowiednio lutując diody. Polaryzacja diod jest bardzo ważna, dlatego przed lutowaniem należy dokładnie sprawdzić oznaczenia producenta, bądź samodzielnie ustalić polaryzację.

Połączenia: Układ sterujący
Połączenia należy wykonać według schematu:

schemat2

Każdy przekaźnik na obudowie posiada naniesiony schemat elektryczny. Gdyby tak nie było należy sprawdzić oznaczenia producenta - który styk jest przełączny i z którym jest normalnie zwarty. Wyjście przekaźnikowe układu sterującego powinno być dokładnie opisane w instrukcji montażowej urządzenia. Najczęściej spotykane oznaczenia:

- styk przełączny: COM
- styk normalnie zwarty: NC (przez nas nie wykorzystywany)
- styk normalnie rozwarty: NO (nasze wyjście układu sterującego - do przewodu "C" i przekaźnika nr 2)

Taki układ łączymy z przewodami od "A" do "G" z modułu klimatyzacji i webasto.

Połączenia: Webasto
Webasto podłączone jest do instalacji elektrycznej dwoma złączami:
a) zasilanie - napięcie z akumulatora (2 piny) b) sterowanie (6-pinów przy czym wykorzystane są tylko 3).
Schemat połączeń:

schemat3

 1. Wykonujemy połączenie "G" do przewodu "czarnego" (pin 2 złącza zasilania)
 2. Przecinamy przewód "szaro-zielony" (pin 1 złącza sterowania) i do obu przeciętych końców mocujemy przewody "E" i "F"

Uruchomienie
Prawidłowo połączony układ nie wymaga dodatkowych czynności rozruchowych.

Działanie
Gdy zapłon jest wyłączony przekaźnik nr.1 jest nieaktywny. Napięcie +12V poprzez przewód "A" doprowadzone jest do układu sterującego. Układ sterujący jest w stanie czuwania. Wprowadzenie układu sterującego w stan aktywny powoduje uaktywnienie jego wewnętrznego przekaźnika i podanie napięcia +12V na moduł klimatyzacji (przewód "C") oraz przekaźnik nr.2. Moduł klimatyzacji zostaje uruchomiony z nastawami ostatnio używanymi (przed wyłączeniem silnika). Wentylator kabiny zaczyna dmuchać powietrze przez nagrzewnicę.

Przekaźnik nr.2 przechodzi w stan aktywny - podaje napięcie +12V (przez przewód "F") do webasto powodując jego uruchomienie. Webasto podgrzewa ciecz przepływającą przez nagrzewnicę, co w efekcie nagrzewa wnętrze samochodu.

Deaktywacja układu sterującego powoduje rozłączenie wewnętrznego przekaźnika co wyłącza moduł klimatyzacji i webasto.

Wyłączenie ogrzewania postojowego następuje również w przypadku uruchomienia zapłonu. Przekręcenie kluczyka powoduje aktywację przekaźnika nr.1 co odłącza napięcie zasilające od układu sterującego i powoduje wyłączenie modułu klimatyzacji i webasto. Moduł klimatyzacji i webasto przechodzą w stan normalnej pracy.

Diody zastosowane w układzie pełnią funkcję zabezpieczającą przed zasilaniem innych układów elektrycznych samochodu podczas uruchomienia ogrzewania postojowego. Jest to rozwiązanie "pożyczone" od użytkownika "keks007nix" ze strony www.r75.info.

Wady
1. Brak sygnalizacji uruchomienia ogrzewania postojowego (np. kierunkowskazy, światła itp.)
2. Układ nie me żadnego ograniczenia czasowego. Jeżeli układ sterujący nie wyłączy ogrzewania postojowego (np. zapomnimy, że włączyliśmy, bądź przypadkowo włączyliśmy pilotem) będzie ono działało dopóty, dopóki nie rozładuje się akumulator, bądź nie zabraknie paliwa. Tę wadę łatwo wyeliminować wstawiając dodatkowy moduł "timera" na wyjściu układu sterującego.
3. Układ uruchamia moduł klimatyzacji z ostatnio używanymi nastawami. Jeżeli więc przed zgaszeniem silnika wyłączyliśmy moduł klimatyzacji - układ go nie włączy. Oznacza to, że webasto będzie podgrzewało ciecz przepływającą przez nagrzewnicę, jednak wentylator kabiny nie będzie pracował i ciepłe powietrze nie będzie dostawało się do środka.

FAQ
1. Czy systemy diagnostyczne "wykryją" modyfikację instalacji samochodowej?
Żaden system diagnostyczny, na żadnej stacji serwisowej nie zobaczy zmian w instalacji. Tylko my o niej wiemy.
2. Czy po uruchomieniu ogrzewania postojowego włączy się kompresor klimatyzacji?
Nie. Pracą kompresora steruje moduł ECM, a ten jest nieaktywny.
3. Czy układ sterujący podłączony jest do instalacji elektrycznej samochodu w identyczny sposób jak w fabrycznie instalowanym ogrzewaniu postojowym?
Nie. Podłączenie układu sterującego zarówno do webasto jak i do modułu klimatyzacji jest wykonane w sposób odmienny od instalacji fabrycznej.

UWAGA!
Wszelkie przedstawione powyżej czynności wykonujesz na własne ryzyko. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zastosowania się do powyższych porad.

Autor: Marian_K